Levné překlady ukrajinštiny

Kvalitní. Expres. 50% sleva. NEpřipočítáváme DPH ani provize.

■ Grafické vyhotovení (obrázky, schémata)
■ Word, Excel, Acrobat, PowerPoint,
   Access, CorelDraw, AutoCad
■ Překlad dokumentů, jenž jsou pouze
   "na papíře" (zachování veškeré grafiky)
■ Vytisknutí, svázání do desek
■ Předání: e-mailem, faxem, poštou

■ Z ukrajinštiny i do ukrajinštiny
■ Veškerá zaměření (i úzce odborné)
■ Expres (1 str. do 30 min.; 10 str. týž den)
■ Kontrola rodilým mluvčím (Ukrajincem)
■ Soudně ověřené překlady (s "razítkem")
■ Současně do více jazyků (multijazyčné
   projekty: weby, turistické průvodce atd.)

Zaměření

– Obchod (smlouvy, prospekty, korespondence, účto)
– Technika (manuály, normy, výrob. dokumentace)
– Věda, lékařství
– Beletrie
– Osobní (rodné listy, vysvědčení, doporučení)

Expres

– obratem: 1 strana do 30 minut
– 10 stran tentýž den
– kolektivní práce: až 50 stran denně
– přes noc
– přes víkend

Grafika

Formát překladu zůstává stejný jako u původního textu:
– (i plnobarevné) obrázky, fotografie
– tabulky, schémata, grafy, diagramy
– technické výkresy (i drobné vertikál. popisky "uvnitř")
– velikost/barva/font písma, odstavce, zarovnání atd.

Kvalita a cena

Cena našich překladů není v žádném případě tak příznivá proto, že by se jednalo o překlady nekvalitní. – Naopak, jedná se o profesionální překlady špičkové jakosti, která se opírá o tradici a zkušenost více než dvaceti let práce v této oblasti...