Grafika

Dokonce i v případě, že nám původní text k překladu dodáte pouze "na papíře" či ve formátu PDF (Acrobat), zůstanou vždy veškeré grafické prvky (tabulky, obrázky, výkresy atd.) překladu naprosto stejné jako u původního (ještě nepřeloženého) textu, včetně barev (i barevný text na barevném pozadí či na fotografii). Překladem se tedy mění pouze text, který je "okolo" či "uvnitř" těchto grafických prvků.

■ tabulky

■ grafy, diagramy, schémata

■ technické výkresy (včetně - i velice drobných - vodorovných a svislých popisků "uvnitř" výkresů)

■ fotografie, obrázky (i plnobarevné)

– velikost, barva, font (např. Times Roman, Arial atd.), řez (normal, kurzíva), tučnost (normal, tučné), podtržení

– barva pozadí, na němž se písmo nalézá

■ písmo

– velikost, barva, font (např. Times Roman, Arial atd.), řez (normal, kurzíva), tučnost (normal, tučné), podtržení

– barva pozadí, na němž se písmo nalézá

■ odstavce

– rozdělení textu do odstavců

– zarovnání odstavců (např. vlevo, vpravo, do bloku atd.), odsazení/předsazení odstavců

– svislé mezery mezi jednotlivými řádky uvnitř odstavce a mezi jednotlivými odstavci

■ sloupce

■ stránky

– orientace (na výšku, na šířku)

– okraje