Formát

Text k překladu nám můžete předat (i poslat) například v těchto formátech:

■ Elektronický soubor

– Word (běžný text)

– Excel (technické specifikace, výpočty)

– PowerPoint (prezentace)

– Acrobat (Reader) (manuály, prospekty)

– Access (databáze)

– CorelDraw (reklamní materiály)

– AutoCad (technické výkresy)

 

■ "Na papíře"

– vytištěné manuály, prospekty...

– faxy